GOLDCERTGOLDCERTGOLDCERT

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

Sistem Belgelendirme

ISO 9001:2015
Kalite Yönetim Sistemi

ISO (International Organization for Standardization) Uluslararası Standartlar Organizasyonu’ nun kısaltılmış halidir. 1947 yılında kurulmuş olup, merkezi İsviçre’nin Cenevre Şehrindedir. Kuruluş amacı; dünya çapında geçerliliği olacak şekilde standartlar yayınlamak ve böylelikle ürünlerin/hizmetlerin uluslararası dolaşımına katkıda bulunmaktır.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, Yönetim ve organizasyon tekniklerini de içeren; her türlü işletme, kurum ve kuruluş için uygulanabilen bir standarttır.

ISO 9001 Belgesi almış bir kurum; ciddi ve gelişmeye açık bir sistem kurmuş, işletmiş ve uluslararası geçerliliği olan yetkili kuruluşlarca denetlenmiş ve belgelendirilmiş demektir.

ISO 9001:2015 Belgesi, ilgili kurum/kuruluşun ürün veya hizmetlerinin uluslararası kabul görmüş bir yönetim sistemine uygun olarak sevk ve idare edilen bir yönetim anlayışının sonucunda ortaya konduğu ve dolayısı ile kurumun ürün ve hizmet kalitesinin sürekliliğinin sağlanabileceğinin bir güvencesini belirler.

ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sisteminde;

 • Müşteri Odaklılık
 • Liderlik
 • Çalışanların Katılımı
 • Süreç Yaklaşımı
 • Sistem Yaklaşımı
 • Sürekli İyileştirme
 • Etkin Karar Verme
 • Tedarikçilerle İşbirliği

temel prensipler olarak benimsenmiş olup, bu prensipler çerçevesinde uygulamalar geliştirilmesini sağlayarak, kurum/kuruluşlara aşağıda belirtilen faydaların sağlanmasını hedeflemektedir:

 • Sunulan hizmetler konusunda güvence vermek,
 • Çalışanlarda kalite bilincini arttırmak ve çalışanların memnuniyetlerini sağlamak,
 • Tedarikçilerin seçiminde, değerlendirilmesinde ve takibinde kolaylık sağlamak,
 • Kurum içi yetki ve sorumlulukların tespitinde ve dağıtılmasında kolaylık sağlamak,
 • Kurum faaliyetlerinin standartlaştırılmasını sağlayacak dokümantasyonu (altyapıyı) oluşturulmak,
 • Geçmişe yönelik kayıtların düzenli bir şekilde tutulmasını sağlayacak altyapıyı oluşturulmak,
 • Veriler ve istatistiksel ölçümler doğrultusunda durum analizlerini yapılabilmek ve geleceğe yönelik kararlarda bu analiz sonuçlarını kullanmak,
 • Uygun olmayan ürün/hizmetleri en aza indirmek,
 • Zaman ve diğer kaynakların daha etkin kullanımı ile verim artışını sağlamak.

Kurumlar için artık “herkesin elinden gelenin en iyisini yapması” bu hedefleri yakalamak için yeterli bir çözüm olmamaktadır. İlk başta gerekli olan, herkesin ne yapması gerektiğini bilmesidir.

ISO 9001 bu hedefleri gerçekleştirebilecek bir kalite sistemi oluşturmak amacıyla kullanılabilen; tipine, büyüklüğüne ve ürün / hizmet cinsine bakılmaksızın tüm kurum/kuruluşlara uygulanabilen bir modeldir.

 

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemine Geçiş

ISO 9001:2015 standartı 15.09.2015 tarihinde yayımlanmıştır. IAF (Uluslararası Akreditasyon Forumu) 3 yıllık bir geçiş süresi (15.09.2018) öngörmüştür. ISO 9001:2008 sertifikalarının geçerlilik süresi Goldcert’in diğer prosedür şartları dışında 15.09.2018 tarihine kadardır. Mevcut ISO 9001:2008 sertifika geçerlilik tarihi 15.09.2018 tarihinden sonra olan müşteriler, belgelendirmenin sürdürülebilmesi için ISO 9001:2015 standardına uyumu sağlaması ve bunların Goldcert prosedürlerine uygun denetim ve belgelendirme süreçlerini başarı ile tamamlaması gerekmektedir.

Geçiş Rehberine ulaşmak için: Geçiş Rehberi

Bize Yazın

Sizin için neler yapabiliriz?
Aşağıdaki formu doldurun,
hemen arayalım.

  Bizi Takip Edin