GOLDCERTGOLDCERTGOLDCERT

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

Sistem Belgelendirme

ISO 14001:2015
Çevre Yönetim Sistemi

Kurum/kuruluşların çevreye verdikleri veya verebilecekleri zararların sistematik bir şekilde azaltılması ve mümkün ise ortadan kaldırılabilmesi için geliştirilen yönetim sistemine Çevre Yönetim Sistemi denir.

Faaliyet gösterilen çalışmaların her aşamasında çevresel faktörlerin belirlenmesi ve bu faktörlerin gerekli muayene ve önlemler ile kontrol altına alınarak çevreye verilen zararın en aza indirilmesini sağlayan bir sistemin kurulmasını tarif eden ve Uluslararası Standartlar Örgütü tarafından yayınlanmış standartlar serisidir. Bu seri, kuruluşlarla ilgili tüm çevresel konuları kapsamak üzere tasarlanmıştır ve kuruluşların çevresel etkilerinin önceliğini tespit ederek bu etkileri yönetmeleri ve kontrol etmeleri konusunda kaynak niteliğindedir.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi özünde doğal kaynak kullanımının azaltılması, toprağa, suya, havaya verilen zararların minimum düzeye indirilmesini amaçlayan risk analizleri tabanında kurulan bir yönetim modelidir.

  ISO 14001 standardı öncelikli olarak “Çevre Yönetim Sistem” yaklaşımı ile ilgilenir, bu da organizasyonların;
  • Kurum faaliyetlerinin çevreye olan etkisi ve çevre riskleri belirlenerek kontrol edilebilmesi ve bu sayede olumsuz etkileyen unsurları azaltmayı,
  • Çevre etkilerinden kaynaklanan maliyetleri düşürmeyi,
  • Çevre ile ilgili yasalara ve mevzuata uyum sağlamayı,
  • Acil durumlarda meydana gelebilecek çevre etkilerini azaltmayı veya tamamıyla ortadan kaldırmayı,
  • Şirket personeline verilen eğitimler sayesinde çalışanlarda çevre bilincinin artmasını,
  • Çevreye zarar vermeyen bir kurum/kuruluşta çalışanların motivasyonunu artmasını,
  • Kaynakları etkin kullanmayı, (Enerji, Su vb. tasarrufu sağlanır)
  • Çevreye bırakılan atıkların azalmasını
  • Çevre gelişiminin devamlılığını sağlamayı,

  sağlamaktadır.

 

Çevre Yönetim Sistemi;
-Genel Gereksinimler,-Uygulamalar / Faaliyetler
-Çevre Politikası-Kontrol
-Planlama-Yönetimin Gözden Geçirmesi
bölümlerinden oluşmaktadır.


Çevre Yönetim Sistemi, kurum/kuruluşların çevresel etkilerini yönetebilmelerine olanak sağlamak için temel bir yapı sağlamakta olup, Çevre Yönetim Sistemini uygulayıcı  kurum/kuruluş, çevre ile ilgili yasal ve sosyal sorumluluklarını yerine getirebilmekte ve Çevre Yönetim Sisteminin kendisine sağlayacağı faydalardan yararlanabilmektedir.

Bize Yazın

Sizin için neler yapabiliriz?
Aşağıdaki formu doldurun,
hemen arayalım.

  Bizi Takip Edin