GOLDCERTGOLDCERTGOLDCERT

Tarafsızlık Politikası

Goldcert Belgelendirme
Tarafsızlık Politikası

Sertifika Belgelendirme Denetim Muayene ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti. (GOLDCERT); sunmuş olduğu hizmetler ile ilgili tüm taraflardan bağımsız olup, hiçbir tarafın çıkarını gözetmeden, güvenilir şekilde hizmet sunumunu gerçekleştirmektedir. Bu güvenin sağlanmasında ve sürdürülmesinde, kararlarının, elde edilen uygunluğun veya uygunsuzluğun objektif delillere dayandırılmasını ve bu kararların diğer taraflarca etkilenmediğini beyan etmektedir.

 

Bu amaçla;

 • Başvurusu alınmış tüm müşterilere; coğrafi konumuna, sektörüne, büyüklüğüne, üye olduğu kurumlara/derneklere bakılmaksızın akreditasyon ve ulusal/uluslararası standartlar çerçevesinde eşit mesafede, bağımsız ve tarafsız olarak hizmet sunmayı,
 • Bağımsızlığını, tarafsızlığını etkileyebilecek veya yetki kapsamı ile ters düşebilecek hiçbir hizmeti gerçekleştirmemeyi,
 • GOLDCERT üst yönetiminin; personeline, denetçilerine, uzmanlarına, komite üyelerine herhangi bir sebeple baskı yapmayacağını, tüm karar alma süreçlerinde olumlu veya olumsuz herhangi bir etkide bulunmayacağını,
 • GOLDCERT dışında herhangi bir kişi yada kuruluşun verilen karar ve sonuçlara müdahele etmemesini sağlayacağını ve karar alma yetkisini kimseye devretmeyeceğini,
 • GOLDCERT; Belgelenin verilmesi verme, sürdürme, yenileme, kapsamını genişletme ve daraltma, askıya alma ve geri çekme dâhil olmak üzere, belgelendirme ile ilgili kararlara dair yetkiyi kendinde tutmayı ve tüm sorumlulukları almayı;
 • Uygunluk değerlendirme hizmetlerini sunduğu alanlarda danışmanlık hizmeti sunmayacağını ve/veya yönlendirme yapmayacağını,
 • Verdiği genel katılıma açık eğitimlerde danışmanlık anlamına gelecek yaklaşımlar sergilememeyi,
 • Uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin tüm aşamalarında elde edilen bilgi ve belgelerin çalışanların kendi yada diğer taraflara çıkar sağlama amacıyla kullanmayacaklarını ve gizlilik-açıklık esaslarını yasal mevzuat ve akreditasyon kurallarına uygun olarak yürütmeyi,
 • Müşterilere ve belgelendirme statüsü hakkında bilgiye ulaşmak isteyen taraflara, bu bilgi ile ilgili uygun erişimi sağlayacağını,
 • Hizmet sunduğu müşterilerin ve GOLDCERT markasının itibarını zedeleyebilecek her türlü davranıştan sakınacağını,
 • Tüm çalışanların (üst yönetim, personel, denetçi, uzman, komite üyeleri) hizmetin gerçekleştirilmesindeki tüm aşamalarda bağımsızlığını, tarafsızlığını ve gizlilik prensiplerini zedeleyebilecek her türlü ticari, mali veya diğer herhangi bir faaliyet içerisinde bulunmayacağını, bu olumsuzlukların gerçekleşmemesi ve/veya gerçekleşmesi durumunda tazmininin sağlanması için gerekli tüm tedbirleri alacağını,

taahhüt etmektedir.

GOLDCERT, tarafsızlık ve çıkar çatışmaları üzerine risk analizleri yapmış olup, yapılan analiz sonucu gerekli önlemleri almıştır.

GOLDCERT bağımsızlık, tarafsızlık ve gizlilik prensiplerine ilişkin, tüm taraflara güven veren uygunluk değerlendirme hizmetlerini sunmak amacıyla yukarıdaki şartlara uyacağını; yönetim sistemleri politikası, prosedürler, risk analizi, sözleşmeler ve bu doküman ile garanti altına almıştır.

 

GOLDCERT Üst Yönetimi

Tarih                      : 01/09/2016
Revizyon No        : 03

Bizi Takip Edin