GOLDCERTGOLDCERTGOLDCERT

Yapı Malzemeleri

Ürün Belgelendirme

Yapı Malzemeleri

Yapı Malzemelerinde CE Süreci-89/106/EEC

Hizmetler

– Teknik dosya ve Teknik Danışmanlık
– Fabrika Üretim Kontrol Sistemi
– Çözüm Ortaklarımız ile Onaylanmış Kurum Hizmetler

 

Kapsam

Bu yönetmelik; Yapı işlerinde ve inşaat mühendisliği uygulamalarında kalıcı olarak kullanılan ürünlerin CE sürecini kapsar.

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği 89/106/EC (Construction Products Directive) Avrupa Birliğinde zorunlu olmuştur. Türkiye’de ise 8 Eylül 2002’de Resmi Gazetede (Sayı no: 24870) yayımlanarak Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/AT) olarak uygulamaya konulmuştur.

 

Ürünler

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamına giren bazı ürün grupları aşağıda verilmiştir:

– Kapı ve Pencereler
– İnşaat Kireci
– Yer Döşemeleri
– Çimento
– Yapı Kimyasalları
– Agregalar
– Endüstriyel Bacalar
– Radyatörler
– Yapıştırıcılar
– Alçı Ürünleri
– Isı Yalıtım Ürünleri

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği EK I’inde yer alan Temel Sağlık ve Güvenlik Gerekleri

– Mekanik Dayanım ve Denge
– Yangın Emniyeti
– Hijyen, Sağlık ve Çevre
– Kullanım Emniyeti
– Gürültüden Korunma
– Enerji Tasarrufu ve Isı Tutma

 

Uygunluk Teyit Sistemleri

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamına giren bir ekipmana CE işareti vurulabilmesi için harmonize standartların yada Avrupa Teknik Onay Kılavuzlarının (ATOK) yürürlükte olması gerekmektedir. Harmonize standartlar ve ATOK olmadan bir ürün yapı malzemesi de olsa CE işaretleme yapılamaz.

Yapı Malzemeleri Yönetmeliğinde ürünlerin CE sürecinde 4 ayrı sistem tanımlanmıştır. Bu sistemler aşağıda verilmiştir:

Sistem

Üreticinin Görevleri

Onaylanmış Kurumun Görevleri

Belgeler

4

-Ürünün İlk Tip Testinin Yapılması
-Fabrika Üretim Kontrolü

——-

Üreticinin Uygunluk Beyanı

3

-Fabrika Üretim Kontrolü-Ürünün İlk Tip Testinin Yapılması

2

-Ürünün İlk Tip Testinin Yapılması
-Fabrika Üretim Kontrolü
-İlk denetime istinaden Fabrika Üretim Kontrolünün Belgelendirilmesi

Üreticinin Uygunluk Beyanı
+
Fabrika Üretim Kontrol Sistemi Belgesi

2+

-Ürünün İlk Tip Testinin Yapılması
-Fabrika Üretim Kontrolü
-Önceden hazırlanmış test planına göre numunelerin test edilmesi
-İlk Denetime istinaden Fabrika Üretim Kontrolünün Belgelendirilmesi
-FÜK ’nün Sürekli Gözetimi, değerlendirilmesi ve doğrulanması

1

-Fabrika Üretim Kontrolü
-Önceden hazırlanmış test planına göre başka yerlerde numunelerin test edilmesi
-Üretici ve onaylanmış kurum tarafından gerçekleştirilen görevlere istinaden Ürün Uygunluk Belgesi
-Onaylanmış Kurumun Görevleri:
– Ürünün İlk Tip Testinin Yapılması ;
-Fabrikanın ve fabrika üretim kontrolünün ilk denetimi
-FÜK ’nün Sürekli Gözetimi, değerlendirilmesi ve doğrulanması

Ürün Uygunluk Belgesine istinaden Üreticinin Uygunluk Beyanı

1+

-Fabrika Üretim Kontrolü
-Önceden hazırlanmış test planına göre başka yerlerde numunelerin test edilmesi
-Üretici ve onaylanmış kurum tarafından gerçekleştirilen görevlere istinaden Ürün Uygunluk Belgesi
-Onaylanmış Kurumun Görevleri:
– Ürünün İlk Tip Testinin Yapılması ;
-Fabrikanın ve fabrika üretim kontrolünün ilk denetimi
-FÜK ’nün Sürekli Gözetimi, değerlendirilmesi ve doğrulanması
-Fabrikadan, satış yerinden yada inşaat sahasından alınan numunelerin test-denetimi

Başlangıç Tip Testleri

Teknik dokümanlarda tanımlanan tüm testlerin gerçekleştirilmesidir. Bu testler ile ürünün kullanım için uygunluğu değerlendirilmez. Ürün performansının teknik dokümanlarda açıklanan özellikler ile karşılaştırmasını gösterir.

Fabrika Üretim Kontrolü (FÜK)

Üretici tarafından uygulanan sürekli iç üretim kontrolüdür. Yapı Malzemelerinin teknik dokümanlara uygun olarak üretildiğinin üretici tarafından güvence altına alınmasıdır. Üretici tarafından benimsenmiş tüm koşulların ve gereksinimlerin prosedür ve politikalar şeklinde dokümante edilmesidir. Bu dokümantasyon kalitenin nasıl sağlandığını, ürün özelliklerinin nasıl sağlandığını ve operasyonların nasıl kontrol edildiğini gösterir.

Numunelerin Test-Denetimi

Ürün uygunluk belgelendirmesi için (Örnek Sistem 1+) Onaylanmış Kurum yada Üretici tarafından İnşaat Sahasından, Fabrika Alanından yada Satış Merkezlerinden alınan numunelerin test-denetimidir. Numune test-denetimi ilk tip testine göre test edilir ve beyan edilen gereksinimlere uygunluk incelenir.

 

Bize Yazın

Sizin için neler yapabiliriz?
Aşağıdaki formu doldurun,
hemen arayalım.

    Bizi Takip Edin