GOLDCERTGOLDCERTGOLDCERT

Makinalar

Ürün Belgelendirme

Makinalar

Makinalarda CE Süreci

5 Haziran 1991 tarihinden itibaren, 98/37/EC Makina Direktifi (Machinery Safety Directive) AB ülkelerinde zorunlu olmuştur. 5 Mayıs 2002 de Türkiye de Makina Emniyeti Yönetmeliği (98/37/AT) olarak yayınlanmıştır.

Makina Emniyeti Yönetmeliğinde Uygunluk Değerlendirme: Makina Emniyeti Yönetmeliği kapsamına giren bir ürüne CE işareti vurulabilmesi için  2 yol vardır. 1) Üretici Beyanı İle CE markalama 2) Onaylanmış Kurum Müdahalesi Sonrası Üretici tarafından CE Markalama  (EK IV kapsamındaki makinalar)

Uygunluk Değerlendirme Yöntemleri-CE Yol Haritası a) Makinaların 98/37/EC Ek IV’ünde yer almaması halinde, Ek V’de belirtilen AT Uygunluk Beyanı dosyası düzenler ve üretici tarafından herhangi bir onaylanmış kurum müdahelesi olmadan ürünlerine CE işaretini vurur.

(Üretici Beyanı ile CE Markalama) b) EK IV’de yer alan makinaların harmonize standartlarla uymaması veya kısmen uyması veya böyle bir standardın mevcut olmaması halinde, üretici makinanın bir örneğini Ek VI’da belirtilen AT Tip İncelemesi prosedüründen geçirir. c) Makinaların Ek IV’te belirtilen listede yer alması ve 6 ncı maddede belirtilen standartlara göre imal edilmiş olması halinde; (Onaylanmış Kurum Müdahalesi Gerektiren Ürünler) 1) Ek VI’da belirtilen AT Tip İncelemesi dosyasını düzenleyerek onaylanmış kuruluşa sunar ve bu kuruluş dosyanın alındığını yazılı olarak teyit eder ve dosyayı muhafaza altına alır veya, 2) Bu bendin (1) numaralı alt bendinde belirtilen dosyayı onaylanmış kuruluşa sunar ve bu kuruluş 6 ncı maddede atıfta bulunulan standartların doğru uygulanıp uygulanmadığını belirleyerek, bu dosyanın yeterliliğini kanıtlayan bir belge düzenler veya, 3) Makinanın bir örneğini Ek VI’da belirtilen AT Tip İncelemesine tabi tutar.

Yeni Makina Yönetmeliği (2006/42/EC) 9 Haziran 2006 tarihinde Makina Emniyeti Yönetmeliği-98/37/EC komisyon tarafından revize edilerek 29 Haziran 2006 tarihinde 2006/42/EC olarak yürürlüğe girmiştir. 3 yıllık bir adaptasyon süresi öngörülmüştür. 29 Aralık 2009 tarihinden itibaren 2006/42/EC zorunlu olacaktır. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından 03.03.2009 tarih ve 27158 sayılı Resmi Gazetede 2006/42/AT Yeni Makina Emniyeti Yönetmeliği yayımlanmıştır.

Yeni yönetmelikte bazı değişiklikler gerçekleşmiştir. Bunlar: – Bazı ürünler yönetmeliğin kapsamına eklenerek uygulama kapsamı genişletilmiştir. Bunlar: Şantiye Yük Asansörü, Kartuşlu Sabitleme Aletleri ve diğer darbe makinalarıdır. – Yeni Uygunluk Değerlendirme Prosedürleri ve Modülleri eklenmiştir. EK IV kapsamında yer alan makinaların uygunluk değerlendirmesi ile ilgili farklı modüller devreye alınmıştır (Ör. Tam Kalite Güvencesi-Modül H).

Teknik Dosya

Makina Emniyeti Yönetmeliği kapsamına giren her makine grubunun bir teknik dosyası olması gerekir. Teknik dosyanın içeriği 98/37/EC EK V’e göre olmalıdır. Genel olarak aşağıdaki başlıklar sıralanabilir: – Makina Üretici Bilgileri – Makine Bilgisi (Tip, model, kullanım amacı) – Kullanım kılavuzu – AT Uygunluk Beyanı – Komponent Listesi ve CE Belgeleri – Devre Şemaları ve Çizimler – Risk Değerlendirmesi – Ürün Etiketi – Test Raporları – Tasarım hesaplama ve analizleri –  İç Üretim Kontrol Kayıtları (Kalite Kontrol ve Üretim Kayıtları)

Hizmetler

–  AT Tip İncelemesi –  Makina CE Denetimi –  Testler –  Teknik Dosya

Bize Yazın

Sizin için neler yapabiliriz?
Aşağıdaki formu doldurun,
hemen arayalım.

    Bizi Takip Edin