GOLDCERTGOLDCERTGOLDCERT

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

Sistem Belgelendirme

ISO 45001:2018
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

İş Sağlığı ve Güvenliği; bir kurum/kuruluşun gerçekleştirdiği faaliyetlerden etkilenen tüm insanların (çalışanların, geçici işçilerin, alt yüklenici çalışanlarının, ziyaretçilerin, işyerindeki herhangi bir kişinin) sağlığına ve güvenliğine etki eden faktörler ve koşulların bütünüdür.

Günümüzde, kurum/kuruluşlardan beklentiler artmıştır. Artık sadece iyi hizmet sunmak ve ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ile sunulan bu hizmetleri güvence altına almak yetmemektedir. Beklenti kurum/kuruluşların hizmetlerini sunarken çevreye saygılı olmaları, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önlemleri almaları ve sosyal sorumluluklarının yerine getirmeleri yönündedir.

OHSAS 18001, BSI (British Standarts Institute) tarafından yayınlanmış olan “İş Sağlığı ve Güvenliği” standardıdır. İster üretim isterse hizmet sektöründe olsun, işi ve çalışanları güvenli hale getirmek kanunlarca zorunludur. OHSAS 18001, bu zorunluluğu yerine getirmeye yarayan uluslararası tanınan bir yönetim sistemi modeli, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi konusundaki gereklilikleri belirleyen uluslararasi bir standarttır.

OHSAS 18001, ISO 9001 ve ISO 14001 ile benzer yaklaşımla sürekli ve proaktif çözümler getirir. OHSAS 18001’in amacı güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamının yönetilmesi, kanunlara ve yönetmeliklere cevap verilmesidir. ISO 18001 bir yandan kurum/kuruluşların yasal şartlarla olan uyumunu gösterirken, öte yandan iş ortamının sürekli iyileştirilmesi sayesinde işyerindeki üretkenliği ve verimi arttırır. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemiyle, çalışanlar, yönetenler ve denetleyenlerin rol ve sorumlulukları açık hale getirilerek çalışanların katılımını sağlayacaktır.

Bu sistemle, çalışanlar, İSG risklerinin belirlendiği ve önlemlerle asgari seviyeye indirildiği, yasalara uyan, hedeflerin yönetim programları ile hayata geçirildiği, uygun İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerinin uygun kişilere verildiği, acil durumlara hazır, performansını izleyen, izleme sonuçlarını iyileştirme faaliyetlerini başlatmak için kullanan, faaliyetlerini denetleyen, yaptıklarını gözden geçiren ve dokümante eden bir kurum/kuruluşta İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetlerine gereken önemi veren bir sistemin parçası olacaklardır.

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin Faydaları;

  • Sistematik bir yaklaşımla, kurum/kuruluşun İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili risklerini kontrol altına alır.
  • Sürekli gelişme prensibi ile kurum/kuruluşları İş Sağlığı ve Güvenliği konularında gelişmeye yönlendirir.
  • Her boyuttaki her kurum/kuruluşun ihtiyaçlarına cevap verebilir.
  • Yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uyumu güvence altına alır.
  • Çalışanlarla ilgili iş kazaları, meslek hastalıkları ve işgücü kaybı azalır.
  • Kaza maliyetlerini düşürür.
  • Çalışanlarda motivasyonu arttırır.
  • Davalara neden olabilecek kaza riskini azaltır.

OHSAS 18001 Planla – Uygula – Kontrol Et – Önlem Al döngüsünü, sürekli iyileşme vurgusu ile takip etmektedir.

Bu model ISO 9001 ve ISO 14001 gibi diğer yönetim sistemlerinin yapılarına çok net bir şekilde uygunluk taşımakta ve bu sayede entegrasyonlarını kolaylaştırmaktadır.

Bize Yazın

Sizin için neler yapabiliriz?
Aşağıdaki formu doldurun,
hemen arayalım.

    Bizi Takip Edin