GOLDCERTGOLDCERTGOLDCERT

Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayınlandı.

18/3/2004 tarihli ve 25406 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinin 11 inci, 29 uncu, 30 uncu, 31 inci ve 32 nci maddeleri (Geri Kazanım Tesisleri ile ilgili maddeler ) ile EK-3’ü yürürlükten kaldırılmıştır.

Tarih: 09.10.2021
Resmi Gazete Sayı: 31623

Yorum Bırak

Bizi Takip Edin