GOLDCERTGOLDCERTGOLDCERT

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği Yayınlandı

 

 

 

 

 

 

 

 

27.12.2017 tarihinde yayımlanan Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

26 Haziran 2021 tarihli 31523 sayılı Resmi Gazetede Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği yayımlanmıştır.

Bu yönetmeliğin amacı, sürdürülebilir bir şekilde çevrenin korunması ve geliştirilmesi için;

  • Çevresel açıdan belirli ölçülere, temel şart ve özelliklere sahip ambalajların üretimine ve piyasaya arzına, ekonomik işletmelerin yükümlülük ve sorumluluklarına,
  • Ambalaj atıklarının oluşumunun önlenmesi, önlenemeyen ambalaj atıklarının yeniden kullanımı, geri dönüşüm ve geri kazanım yöntemleri kullanılarak bertaraf edilecek miktarlarının azaltılmasına,
  • Döngüsel ekonomi ve kaynak verimliliği ilkeleri esas alınarak ambalaj ve ambalaj atıklarının depozito yönetim sistemi ve sıfır atık yönetim sistemi dahil belirli bir yönetim sistemi içinde yönetilmesine,
  • Depozito yönetim sisteminin uygulanmasına,
  • Türkiye Çevre Ajansının, ambalaj ve ambalaj atıklarının yönetimindeki görev ve yetkileri doğrultusunda göstereceği faaliyetlere yönelik strateji ve politikalar ile idari, mali ve teknik usul ve esasların belirlenmesidir.

Yorum Bırak

Bizi Takip Edin