GOLDCERTGOLDCERTGOLDCERT

Mevzuat Değişikliği Hakkında Bilgilendirme

OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDELERE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (Resmi Gazete Tarihi: 06.10.2020  Resmi Gazete Sayısı: 31266)

07/04/2017 tarihli ve 30031 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin Yönetmeliğinin Ek-6’sında yer alan “4.5 Lavabo atık haznelerinin korunmasında satırında “Bitiş Tarihi (belirtilen yılın 31 Aralığı itibariyle)” sütununda yer alan “2020 “ ibaresi “2021” olarak değiştirilmiştir.

06.10.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile yönetmeliğin Ek-6 Halonun Kritik Kullanım Alanları kısmında yer alan Hava taşıtlarında lavabo atık haznelerinin korunmasında halonun kullanım bitiş tarihi 2021 yılına uzatılmıştır.

Tüm ilgili taraflara duyurulur.

Yorum Bırak

Bizi Takip Edin